سوت کارگر رونمایی اسماعیلی بازیگران منوچهر هادی

سوت: کارگر رونمایی اسماعیلی بازیگران منوچهر هادی اخبار فرهنگی و هنری

گت بلاگز اخبار گوناگون تصاویر ، بازسازی ارگ بم ۱۴ سال بعد از زلزله ۶.۶ ریشتری

ارگ بم بزرگ ترین بنای خشت و گلی دنیا است که در شهر بم در استان کرمان و در جنوب شرقی کشور عزیزمان ایران قرار دارد. این ارگ در سال ۱۳۸۲ هجری شمسی بر اثر زلزله ۶.۶

تصاویر ، بازسازی ارگ بم ۱۴ سال بعد از زلزله ۶.۶ ریشتری

بازسازی ارگ بم ۱۴ سال بعد از زلزله ۶.۶ ریشتری/تصاویر

عبارات مهم : زلزله

ارگ بم بزرگ ترین بنای خشت و گلی دنیا است که در شهر بم در استان کرمان و در جنوب شرقی کشور عزیزمان ایران قرار دارد. این ارگ در سال ۱۳۸۲ هجری شمسی بر اثر زلزله ۶.۶ ریشتری زیاد قسمت های آن خراب شد. برنامه هایی جهت بازسازی ارگ ترتیب داده شده است است تا بدون تأثیر بر شکل و ساختار منحصر به فرد آن ارگ را از ویرانی نجات دهد.

تصاویر ، بازسازی ارگ بم ۱۴ سال بعد از زلزله ۶.۶ ریشتری

ارگ بم بزرگ ترین بنای خشت و گلی دنیا است که در شهر بم در استان کرمان و در جنوب شرقی کشور عزیزمان ایران قرار دارد. این ارگ در سال ۱۳۸۲ هجری شمسی بر اثر زلزله ۶.۶

تصاویر ، بازسازی ارگ بم ۱۴ سال بعد از زلزله ۶.۶ ریشتری

ارگ بم بزرگ ترین بنای خشت و گلی دنیا است که در شهر بم در استان کرمان و در جنوب شرقی کشور عزیزمان ایران قرار دارد. این ارگ در سال ۱۳۸۲ هجری شمسی بر اثر زلزله ۶.۶

تصاویر ، بازسازی ارگ بم ۱۴ سال بعد از زلزله ۶.۶ ریشتری

تسنیم

واژه های کلیدی: زلزله | بازسازی | اخبار گوناگون

تصاویر ، بازسازی ارگ بم ۱۴ سال بعد از زلزله ۶.۶ ریشتری

تصاویر ، بازسازی ارگ بم ۱۴ سال بعد از زلزله ۶.۶ ریشتری

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs