سوت کارگر رونمایی اسماعیلی بازیگران منوچهر هادی

سوت: کارگر رونمایی اسماعیلی بازیگران منوچهر هادی اخبار فرهنگی و هنری

گت بلاگز اخبار پزشکی آینده نگری واکنش‌ها میکروب های روده با مدل سازی پویا

محققان دانشگاه ویسکانسین مدیسن با همکاری محققان دانشگاه برکلی کالیفرنیا پلتفرم جدیدی را جهت آینده نگری واکنش‌ها مجموعه میکروب های روده توسعه دادند تا نخستین گام

آینده نگری واکنش‌ها میکروب های روده با مدل سازی پویا

آینده نگری واکنش‌ها میکروب های روده با مدل سازی پویا

عبارات مهم : محققان

محققان دانشگاه ویسکانسین مدیسن با همکاری محققان دانشگاه برکلی کالیفرنیا پلتفرم جدیدی را جهت آینده نگری واکنش‌ها مجموعه میکروب های روده توسعه دادند تا نخستین گام موثر در درک نحوه عوض کردن شاخصه های اکوسیستم روده را بردارند.

به گزارش ایرنا از پایگاه خبری ساینس دیلی، بسیاری از تحقیقاتی که پیش از این انجام شده، به طبقه بندی میکروب های روده پرداخته اند، ولی تا کنون اطلاعات ناچیزی راجع به تعاملات میکروبیوم موجود در روده به دست آمده است.

در این تحقیقات 12 نوع باکتری موجود در روده انسان که با بروز بیماری هایی مانند دیابت، سندروم روده جنبش پذیر، بیماری کرون و سرطان کولون ارتباط دارند، گزینش شدند. سپس هر باکتری تنها با یک گونه دیگر جفت شد و تعامل آن ها مورد بررسی قرار گرفت.

آینده نگری واکنش‌ها میکروب های روده با مدل سازی پویا

این بررسی جهت تمام حالت های ممکن با استفاده از 12 گونه باکتری انجام شد و اطلاعات مربوط به تعاملات جفتی این باکتری ها گردآوری شد. سپس این اطلاعات به همراه اطلاعات احتصاصی هریک از باکتری ها جهت توسعه یک مدل پویا مورد استفاده قرار داده شد تا واکنش‌ها آن ها در یک اجتماع میکروبی با تنوع گونه ای، آینده نگری شود. بر اساس این تحقیقات، اطلاعات مربوط به تعاملات جفتی، جهت آینده نگری نحوه تشکیل اجتماعات بزرگ میکروبی کافی است.

به گفته محققان نشانه آن ها از انجام این تحقیقات درک قواعد ناظر بر حیات میکروب ها در اجتماعات بزرگ، نحوه دستیابی به پایداری و تصویر العمل آن ها به بحران هست. محققان امیدوارند با مطالعه این قواعد بتوانند تعاملات بین میکروب ها را بدون انجام آزمایشات طولانی و سخت و تنها با استفاده از ابزارهای محاسباتی، با سرعت و دقت اوج آینده نگری کنند. همچنین با استفاده از این اطلاعات می توان نحوه آسیب رساندن پاتوژن ها به اجتماعات میکروبی و نحوه مقابله با آن را نیز بررسی کرد.

محققان دانشگاه ویسکانسین مدیسن با همکاری محققان دانشگاه برکلی کالیفرنیا پلتفرم جدیدی را جهت آینده نگری واکنش‌ها مجموعه میکروب های روده توسعه دادند تا نخستین گام

گزارش کامل این تحقیقات در نشریه Molecular Systems Biology انتشار یافته است.

واژه های کلیدی: محققان | میکروب | باکتری | میکروب | تحقیقات | استفاده | اطلاعات | اخبار پزشکی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs