سوت کارگر رونمایی اسماعیلی بازیگران منوچهر هادی

سوت: کارگر رونمایی اسماعیلی بازیگران منوچهر هادی اخبار فرهنگی و هنری

گت بلاگز اخبار ورزشی و نتایج مسابقات اظهارنظر سلطانی‌فر راجع به بدهی‌های سرخابی‌ها

وزیر ورزش و جوانان راجع به بدهی‌های باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس گفت: قسمت اعظم بدهی‌های این دو کلوب نسبت به یک‌سال گذشته پرداخت، تعیین وظیفه و قسط‌بندی شده اس

اظهارنظر سلطانی‌فر راجع به بدهی‌های سرخابی‌ها

اظهارنظر سلطانی فر راجع به بدهی های سرخابی ها

عبارات مهم : جوانان

وزیر ورزش و جوانان راجع به بدهی های کلوب های استقلال و پرسپولیس گفت: قسمت اعظم بدهی های این دو کلوب نسبت به یک سال گذشته پرداخت، تعیین وظیفه و قسط بندی شده است است.
به گزارش ایسنا، مسعود سلطانی فر در خصوص بدهی های دو کلوب استقلال و پرسپولیس، گفت: قسمت اعظم بدهی های این دو کلوب نسبت به یک سال گذشته پرداخت، تعیین وظیفه و قسط بندی شده است است.

وزیر ورزش و جوانان ادامه داد: بخش هایی از این بدهی ها نیز مربوط به افرادی است که مدعی طلب هستند و در این رابطه شکایت کرده اند. لذا منتظر حکم مراجع ذی ربط قانونی هستیم و اگر این دو کلوب محکوم شوند، این بدهی ها نیز پرداخت خواهند شد.

اظهارنظر سلطانی‌فر راجع به بدهی‌های سرخابی‌ها

واژه های کلیدی: جوانان | استقلال | پرسپولیس | پرسپولیس | مسعود سلطانی فر | اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs